Verkose Verkennerraad 2016

Die nuut verkose Verkennerraad is vlnr: Albert du Toit (Penningmeester), Flippie Niemann (Sekretaris), ds. Martin Jordaan (Addisionele lid), Alwyn de Klerk (President), Frik Scheepers (Addisionele lid), Cobus Pretorius (Jeug leier), Sid Mann (Vise-President)